Vlees bestellen

Als U vlees bestelt hebben wij dit niet op voorraad, maar komt Uw order op een wachtlijst.

Een Hereford groeit gestaag door en gaat eerst naar de slager als het dier slachtrijp is, en er voldoende vleespakketten zijn besteld.
Eenmaal geslacht blijft het karkas nog 10 dagen aan het bot doorrijpen.
In de tussentijd nemen wij contact met U op om af te spreken wanneer het vlees bij ons op de boerderij kan worden opgehaald.Interesse in een dier

U bent van harte welkom om, na afspraak, onze kudde te komen bekijken!

Meestal hebben wij jonge dieren beschikbaar.
Na het afspenen groeien de vaarzen en stiertjes apart op, en zijn ze volledig gewend aan electrische afrasteringen.
De vaarzen zijn niet drachtig, maar we kunnen eventueel geschikt sperma erbij leveren.
Bij uitzondering verkopen we ook drachtige vaarzen.Een kleinschalig Hereford graasbedrijf, met stamboek Hereford koeien, welke goed presteren op een voor deze dieren natuurlijk, biologisch dieet ( volledig gebaseerd op gras en kruiden) en hierbij smakelijk gemarmerd vlees leveren.

Weide

Een weide met diverse soorten grassen, klavers en kruiden is onlosmakelijk verbonden met de bodem, en een voorwaarde voor gezonde dieren!

Lees meer »

Bodem

De samenstelling van en de activiteiten in de bodem bepalen de kwaliteit van de gewassen en daarmee de gezondheid van de dieren en uiteindelijk de mens!

Lees meer »

Weide

Een weide met diverse soorten grassen, klavers en kruiden is onlosmakelijk verbonden met de bodem, en een voorwaarde voor gezonde dieren!

Wij streven naar weides met de grootst mogelijke variatie aan planten.
De ontwikkeling hiervan is afhankelijk van de bodem, het klimaat, de begrazing, bemesting en doorzaaien.
Momenteel zijn de volgende grassen aanwezig: vroeg- en laatbloeiend diploïd engels raaigras, vossenstaart, diepwortelend rietzwenkgras naast timotheegras en kweek.
Drie soorten klavers tw: witte- en rode cultuurklaver en rolklaver.
Aan kruiden een collectie van smalle weegbree, pinksterbloem, veldzuring, paardebloem, biggekruid, boterbloem, esparcette, karwei, chicorei, duizendblad, boerenwormkruid, pimpernel, leeuwebek, vertakte- en ruige leeuwetand,
Al deze planten hebben verschillende gehalten en soorten van eiwitten, suikers, vetten, mineralen, voorstadia van vitamines en vitamines, naast de zgn; inhoudsstoffen, tw hoge gehalten aan CLA's (geconjugeerd linolzuur )
Belangrijk is de juiste verhouding tussen Omega 3 en Omega 6 vetzuren. Deze stoffen kan ons lichaam niet aanmaken en moeten worden opgenomen. Uitsluitend grasgevoerde dieren leveren deze stoffen in de juiste verhouding, zoals vlees, melk en eieren! Tevens bevat vlees veel CLA's. In combinatie met O-3 en O-6 levert dit positieve gezondheid effecten op.
Door diverse grassen en kruiden wordt dit nog versterkt. Hoe groter de variatie aan planten en bodemleven hoe meer verschillende inhoudsstoffen en daarmee ook een aantal natuurlijke medicijnen voor het vee en ook voor de mens.Bovendien is het samengestelde effect van een grote biodiversiteit van gewassen groter dan de optelsom van de eigenschappen van de individuele planten.
Kortom een zeer volwaardig dieet!!
Gezondheid bevorderende inhoudsstoffen dragen zorg voor oa een betere regulering van maagdarmwormen, een betere spijsvertering met als gevolg betere mest, een duidelijk hogere kwaliteit van het afweersysteem, welke zich in de melkveehouderij uit in minder antibioticagebruik.
Onder de inhoudstoffen zijn ook veel geur- en smaakstoffen aanwezig.
Soms zien we dat bepaalde planten door de koeien tijdelijk zeer selectief geaasd worden!
ROTATIEBEGRAZEN onderhoudt en bevordert de botanische samenstelling van de weide! Dit passen we zoveel mogelijk toe.
Bemesting met traagwerkende organische meststoffen, geeft geen explosieve groei van de gewassen, maar deze groeien wel gestaag, tot ver in het seizoen, door. Hierdoor kunnen de Herefords zolang mogelijk buiten grazen!
Minerale kunstmest wordt niet gebruikt!
In een afwisselend ritme wordt van deze weides ook het hooi voor de wintervoeding geoogst. Dit hooi wordt op stal en zonodig in de hooiruif in de weide gevoerd.
Jaarlijks wordt de samenstelling van de weide geïnventariseerd en middels doorzaaien bijgesteld.

Bodem

De samenstelling van en de activiteiten in de bodem bepalen de kwaliteit van de gewassen en daarmee de gezondheid van de dieren en uiteindelijk de mens!

Het is verbazingwekkend hoe weinig aandacht er is voor de bodem en het bodemleven, de belangrijkste basis van ons bestaan!
De natuur kan uitstekend zonder de mens, maar de mens kan niet zonder de natuur!
Een gezond, evenwichtig, actief en zeer complex bodemleven van bacteriën, schimmels, archeae, algen, mijten etc. wordt gevoed en in stand gehouden door zgn. vloeibare koolstof. De door fotosynthese geproduceerde suikers (vloeibare koolstof)
enzymen, fenolen,aminozuren, nucleinezuren, auxines en nog vele andere stoffen, stimuleren via de wortels bacteriën en vooral de micorrhiza schimmels welke in ruil hiervoor de planten allerlei belangrijke voedingsstoffen, mineralen en sporenelementen teruggeven. Hierdoor is de voedingswaarde van de gewassen (grassen en kruiden) optimaal. Een grote variatie aan planten geeft dus een grote diversiteit aan bodembacterien en schimmels, waardoor een robuust bodemleven ontstaat.
Overmaat aan minerale meststoffen, herbiciden, pesticiden verstoren deze processen. Daarom worden ze niet gebruikt!
Door gebruik van organische meststoffen wordt dit complexe systeem van ontelbare organismen, ook gevoed en onderhouden. De benodigde mineralen, sporenelementen en "brandstoffen" worden via organische mest op een voor dit bodemleven geschikte manier aangeboden. Een optimaal werkend bodemleven maakt tevens de benodigde voedingsstoffen uit de organische stof in de bodem beschikbaar voor de gewassen! Uitspoeling vindt dan ook niet plaats!
Diepwortelende grassen en kruiden stimuleren en onderhouden het bodemleven ook en dragen bij aan humusvorming, vooral in combinatie met grazen en bemesten door vee.
Dit is dan ook de basis van onze bodembehandeling!

Even voorstellen aan de kudde

Gemiddeld bestaat de kudde Herefords uit 15 koeien en hun kalveren. Daarnaast nog een 10 jaarlingen, vrouwelijk en stiertjes. Een deel staat 's-winters in een potstal terwijl de rest buiten loopt. Helaas kunnen niet alle dieren de gehele winter buitenlopen, ivm met te veel vertrappen van het grasland en door het soms buiten zijn oevers treden van de Vecht.

Lees meer »

Even voorstellen aan de kudde

Gemiddeld bestaat de kudde Herefords uit 15 koeien en hun kalveren. Daarnaast nog een 10 jaarlingen, vrouwelijk en stiertjes. Een deel staat 's-winters in een potstal terwijl de rest buiten loopt. Helaas kunnen niet alle dieren de gehele winter buitenlopen, ivm met te veel vertrappen van het grasland en door het soms buiten zijn oevers treden van de Vecht.

Herefords kunnen door hun dikke wintervacht makkelijk het gehele jaar buiten verblijven! Sneeuw deert hen niet. De sneeuw blijft gewoon op de rug liggen en smelt slechts door warmte van buiten, niet door de eigen lichaamswarmte. Zo goed isoleert de vacht.
De vacht is wat vettig waardoor de regen er af loopt en niet intrekt.
Vorst verdragen ze goed, soms is er een probleem met de drinkwater watervoorziening.

't Nierveer Kinky

Geboren: 05-05-2014. V; Pahl 116C Fortune 29F H, M: Border Ruth H96, 02-12-2010.

Wordt vooral ingezet voor zijn bestiering en goed beenwerk en klauwen!

Mandix Dublin

Tweemaal Nationaal Hereford Kampioen te Dalfsen!

Deze stier werd uit Denemarken geïmporteerd door A.Goedbloed, Veere.
Gedurende twee jaar werd Mandix uitgewisseld met Auckvale Extrovert.
Twee Mandixdochters zijn nog in de kudde.

Auckvale Extrovert

Kampioen Hereford NVM Zwolle,2013

Deze uit Engeland geïmporteerde stier gaf vele nakomelingen, welke in de praktijk goed op alleen gras functioneerden.
Voornamelijk Canadese afstamming.
Werd twee jaar uitgewisseld met Mandix Dublin.

't Nierveer Kate H

't Nierveer Kate H, 22-05-2014. V: Pahl 116C Fortune 29F H, 17-02-1996. M: Border Roulette H67

't Nierveer Koodoo H

't Nierveer Koodoo H,22-07-2014 had een moeilijke start omdat de M, 't Nierveer Cherry H, 23-05-2006, plotseling dood in de wei lag. V: 't Nierveer Isidoor H,01-05-2012. VV: 't Nierveer Flanagan H.
Is drachtig van GH Adams Everest 244U, KI.

't Nierveer Jolly H

't Nierveer Jolly H, 19-04-2013, V: Mandix Dublin,17-05-2008, 2x Nationaal Hereford Kampioen. M: Auckvale Lively Lady 680 H,04-11-2006, import uit Engeland

Johanna

't Nierveer Johanna H, 23-05-2006. V: Mandix Dublin H, 17-05-2008, 2x Nationaal Hereford Kampioen.
M: 't Nierveer Cherry H, 23-05-2006. MV: Venture Starman 970H

't Nierveer Contessa H

Contessa, NL383380090, geb 07-05-2006
M: Rondeel Princess, 24-03-1997
V: Venture Starman, 14-03-2004

Kalf 3

Kalf 2

Kalf 1

't Nierveer Emerald H

't Nierveer Emerald H, geb; 09-06-2008. Vader: vd Hammerweide Otto J 226e H, Vadersvader: De Molenbelt 226e Jonas ET H
Moeder: 't Nierveer Sundance H, Moedersvader: Llandinabo Mackie H

KI Stier Powerhouse

SS-TOPLINE POWERHOUSE ET 888Z

Deze stier komt uit Canada. De keuze van sperma uit Canada is beperkt. Meestal voldoen geschikte stieren niet aan de gezondheidscriteria van de EU.
Deze stier vererft boven het gemiddelde voor marmering, bestiering en melk.

Herefords, efficiente omzetters van gras in vlees!
Herefords, prachtig passend in een kleurrijk weiland!

Fokkerij

De fokkerij en selectie van onze Herefords is gericht op een optimaal functioneren in een kruidenrijk grasland, in combinatie met makkelijk afkalven, zonder menselijke hulp!
Daarnaast streven wij naar correct gebouwde vruchtbare koeien, welke stieren produceren met goede karkas­eigenschappen, tw. bespiering en marmering.

Lees meer »

Fokkerij

De fokkerij en selectie van onze Herefords is gericht op een optimaal functioneren in een kruidenrijk grasland, in combinatie met makkelijk afkalven, zonder menselijke hulp!
Daarnaast streven wij naar correct gebouwde vruchtbare koeien, welke stieren produceren met goede karkas­eigenschappen, tw. bespiering en marmering.

Ons ideaalbeeld zijn koeien met diepe borstkas om veel ruwvoer te kunnen verwerken. Voldoende lengte is een voordeel.
Het gemiddelde koeiengewicht bedraagt 637 kg. De koeien zijn zo gebouwd dat afkalven met een gemiddeld geboortegewicht van momenteel 46 kg probleemloos verloopt. Zo niet dan wordt met deze koe en kalf niet verder gefokt!
We verlangen dat elke koe elk jaar, zonder hulp, een kalf baart en afspeend met een goed 200 dagen gewicht. Dit alles op een dieet van alleen gras en kruiden.
Het streven is om het kalveren te laten samenvallen met de grasgroei! Eind april en mei zijn daarom de beste maanden. Er is voldoende vers gras en de temperatuur is goed. Een uitstekende en natuurlijke basis voor een goede start.

In alle continenten wordt gefokt met Herefords.
Om kwaliteitsvlees te produceren worden momenteel alleen stieren ( middels KI of zelf gefokte stier ) ingezet, welke positief vererven op bespiering en marmering.

Genetica uit de belangrijke Herefordlanden, Engeland, Canada, Denemarken en Australie worden hier samengevoegd!

Vlees

Herefordrunderen produceren van nature uitstekend vlees van alleen gras en weilandkruiden!
Het vlees bevat daarom alleen voedings-, geur- en smaakstoffen uit deze gewassen!

Grazen van alleen gras en kruiden is gezond voor dier, mens en bodem.
Vlees bevat veel van alle dagelijks in te nemen eiwitten, vetten, mineralen, essentiële aminozuren en diverse vitamines, vaak in beter opneembare vorm, mn O-3 en O-6 vetzuren in de juiste verhouding en CLA's. Stoffen welke het lichaam niet kan aanmaken, dus moet opnemen.
Puur vlees, tijdens het leven geen hormonen, antibiotica of andere stoffen, zoals GRANEN!
De dieren eten geen genetisch gemodificeerde gewassen!
Na de slacht geen toevoegingen van kleurstoffen, houdbaarheidsstoffen en smaakstoffen.
Locaal geproduceerd, lokaal geslacht en lokaal geconsumeerd!

NATUURLIJK grasgevoerd gemarmerd Herefordvlees!
 

Nieuws


Alle dieren drachtig?


Een deel van de koeien met kalf, loopt bij de stier.
De andere helft van de Herefords krijgt K.I. Lees meer »


Nieuwe jaargang kalveren.


Dit seizoen zijn 7 kalveren geboren, zonder enige menselijke hulp, geheel natuurlijk! Lees meer »


Gras maaien!


Direct na het grasmaaien stonden er 35 ooievaars op het perceel. Lees meer »

Alle dieren drachtig?

Een deel van de koeien met kalf, loopt bij de stier.
De andere helft van de Herefords krijgt K.I.

Inmiddels heeft scannen uitgewezen dat bijna allee Herefords drachtig zijn.
Met scannen kan men een drachtt vaststellen vanaf 30 dagen. Voor sommige Herefords moeten we hierop wachten. Ook is het mogelijk dat een vroege dracht verloren gaat. Daarom worden de dieren later nog eens gescand!

Nieuwe jaargang kalveren.

Dit seizoen zijn 7 kalveren geboren, zonder enige menselijke hulp, geheel natuurlijk!

De vader was 't Nierveer Jules H.
Alle kalveren werden geboren binnen een periode van 5 weken. De geboortegewichten varieerden van 40 tot 48 kg, gemiddeld 45 kg.

Gras maaien!

Direct na het grasmaaien stonden er 35 ooievaars op het perceel.

Zou dit de vruchtbaarheid van de vaarzen op de achtergrond bevorderen???

Ontwikkeling


Zonder kunstmest


Grasland zonder toevoeging van anorganische kunstmest is prima geschikt voor Herefords. Met behulp van diverse klavers kan voldoende grasgroei worden bereikt. Lees meer »


Kweekvlees


Veel wordt geïnvesteerd om dit te bereiken. Ofschoon het maken van kunstmatig vlees bijzonder knap is, echt vlees is nog veel complexer. Vlees is meer dan uit stamcellen gekweekte spiercellen. Lees meer »


Grasmengsel met kruiden


Door diepwortelende kruiden, worden minder oplosbare mineralen en noodzakelijke sporenelementen, vrijgemaakt en naar boven gehaald. Lees meer »

Zonder kunstmest

Grasland zonder toevoeging van anorganische kunstmest is prima geschikt voor Herefords. Met behulp van diverse klavers kan voldoende grasgroei worden bereikt.

Kunstmest wordt dan ook niet gebruikt!
Kunstmeststikstof wordt door de wortel zeer snel opgenomen, waardoor het normale proces van afgeven van div suikers etc. door de wortels aan het bodemleven, in ruil voor voedingstoffen, wordt verstoord.
Oa door de stikstofdepositie uit de lucht produceren heide op de Sallands Heuvelrug en eikenbomen op de Veluwe onvoldoende noodzakelijke "voedingsstoffen" voor diverse insecten. Deze nemen sterk in aantallen af waardoor bijv korhoenkuikens niet meer volwassen kunnen worden.
Langzaam wordt duidelijk dat langdurig gebruik van stikstofkunstmest verstrekkende nadelige gevolgen kan hebben, voor het bodemleven en de daarop levende insecten. Dit is ook een vande factoren in de achteruitgang van de weidevogels.
WIJ GEBRUIKEN DUS GEEN SNEL OPNEEMBARE STIKSTOF, maar alleen organisch gebonden stikstof in oa vaste mest. De planten en kruiden nemen de voedingstoffen hieruit naar behoefte op.

Kweekvlees

Veel wordt geïnvesteerd om dit te bereiken. Ofschoon het maken van kunstmatig vlees bijzonder knap is, echt vlees is nog veel complexer. Vlees is meer dan uit stamcellen gekweekte spiercellen.

Lees meer: Naast ethische,financiële,technische problemen speelt acceptatie door mensen ook een rol.
Een aspect is bij lange na niet opgelost. De talloze geur- en smaakstoffen uit, in de bodem gegroeide grassen en kruiden, geven vlees smaak. Het terroir is net zo belangrijk als bij wijn! Dit probleem is nog lang niet opgelost, als het al op te lossen is??

Grasmengsel met kruiden

Door diepwortelende kruiden, worden minder oplosbare mineralen en noodzakelijke sporenelementen, vrijgemaakt en naar boven gehaald.

Bovengronds worden deze kruiden door de Herefords gegeten, en de mineralen etc,deels gebruikt en deels uitgescheiden. Zodoende komen deze in de bovenste laag van de bodem terecht, en kunnen worden benut door de gewassen.
Soms maaien we gewasresten af en laten het maaisel liggen. De afbraak hiervan stimuleert het bodemleven en bootst bovengenoemd proces na.

© Copyright Nierveer Herefords. Alle rechten voorbehouden.